top of page

משתלבים בסביבה האורבנית

,מתקני הטעינה הסולאריים מיועדים להצבה במקומות בילוי הומים כמו שדרות מרכזיות

 טיילת וחופי ים, פארק שעשועים, גינות ציבוריות, מגרשי ספורט, מתחמי בילוי פתוחים, איזורי תעשייה, אוניברסיטאות ומכללות וכן בסמוך לתחנות תחבורה ציבורית בהן מבלים זמן רב בהמתנה

גלריית התקנות אחרונות

מתקן סולארי לטעינת סמארטפונים
ריהוט רחוב חכם
עץ סולארי לסמארטפונים
מערכת ישיבה חדשנית בקמפוס
מערכת ישיבה ציבורית חולון
הטענה סלולרית סולארית
מתקן סולארי ממותג שפיים
מערכת ישיבה חכמה
ריהוט רחוב ירוק סולארי
ערים חכמות מתקנים סולאריים
מתקן הטענה לפלאפון בבאר שבע
עמוד טעינה סולארי ציבורי
מתקן ציבורי לטעינת סמארטפונים קיסריה
מתקן טעינה סולארי בגן שעשועים
bottom of page