top of page

שילוב מתקנים סולאריים במרחב הציבורי

אמיתי WIN - WIN

;כלל מתקני הטעינה הקיימים כיום משמשים לרווחת הציבור
.סטודנטים או תושבים, אשר נהנים מנקודת המפגש ונלהבים להשתמש בו זמנית באנרגיה הירוקה
הצבת ריהוט רחוב סולארי היא צעד שמבטיח ערך פרקטי ותדמיתי עצום לבעלי המתחם ולמבקריו

הציבור מרוויח

מקומות ישיבה מוצלים המתאימים למפגש חברתי במרחבים ציבוריים

פתרון לטעינת סמארטפונים 

וטאבלטים ברחבי העיר

 עמדת עבודה עם משטח

ייעודי למחשבים ניידים

תאורה נעימה

שמאירה את הלילות

הזדמנות להשתמש באנרגיה ירוקה על בסיס יום יומי

הרשות העירונית מרוויחה

שירות חיוני

לטובת התיירות הנכנסת

הזדמנות להפתיע את התושבים

והמבקרים בדרך מקורית

תוספת לאסתטיקה

של המרחבים העירוניים

צעד נוסף לחיזוק מגמת איכות הסביבה ברשויות עירוניות

תרומה למיצוב העיר

כסביבתית, חדשנית צעירה ומתקדמת

bottom of page